ស្នេហាភេទនិងអ៊ិនធឺណិត

ស្នេហាភេទនិងអ៊ីនធឺណិត

តើសេចក្ដីស្រឡាញ់ជាអ្វី? "ជាពាក្យដែលគេស្វែងរកច្រើនបំផុតក្នុងម៉ាស៊ីនស្វែងរក។ ការសន្និដ្ឋាននៃការសិក្សាផ្តល់ជំនួយដែលជាការស្ទង់មតិមួយដែលមានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ាដគឺថា "សុភមង្គលគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់" ។ វាបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងស្នេហាគឺជាមូលដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតយូរអង្វែង។ ផ្ទុយទៅវិញការញៀនការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតចំពោះរដ្ឋដែលចង់បានបំផុត។ ការយល់ដឹងពីហានិភ័យជុំវិញការប្រើសិចតាមអ៊ីនធឺណេគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើយើងចង់ជៀសវាងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការញៀននិងស្វែងរកទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលពេញចិត្តជំនួសវិញ។ ការទទួលយកការស្រឡាញ់ស្នេហាផ្លូវភេទនិងអ៊ិនធឺណិតពិតជាសំខាន់ណាស់។

នៅក្នុងផ្នែកនេះមូលនិធិរង្វាន់ស្វែងរកវិធីផ្សេងគ្នាជាច្រើនដែលមនុស្សធ្វើអន្តរកម្មនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងធ្វើការ? តើអ្នកអាចធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហាដោយរបៀបណានិងនៅក្នុងស្នេហា? តើអ្វីដែលជាឧបសគ្គដែលអាចនាំអ្នកឡើង?

យើងផ្តោតលើវិទ្យាសាស្រ្តនៃទំនាក់ទំនងដែលទទួលបានជោគជ័យ។ ក្នុងករណីខ្លះអ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលជីវវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្រ្តខួរក្បាលសម្រាប់វាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឱ្យយល់។ បែបផែន Coolidge មានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់។

តើ​ស្នេហា​ជា​អ្វី?

ស្រឡាញ់ជាការជាប់កាតព្វកិច្ច

គូស្នេហាគូស្នេហ៍

ស្រឡាញ់ជាបំណងផ្លូវភេទ

បែបផែន Coolidge

ការបន្ថយបំណងប្រាថ្នាផ្លូវភេទ

ភេទ & អាសអាភាស

យើងក៏ផ្តល់នូវធនធានជាច្រើនដើម្បីគាំទ្រដល់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ។

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល