រូបអាសគ្រាមប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

រូបអាសគ្រាមប៉ះពាល់ដល់សុខភាព

អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃអត្រានៃជំងឺវិកលចរិកនិងប្រព័ន្ធប្រសាទប្រសាទចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងសព្វថ្ងៃនេះ។ មនុស្សពេញវ័យកាន់តែច្រើនកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវភេទផងដែរ។ តើវាពិតទេដែលថារូបអាសអាភាសប៉ះពាល់ដល់សុខភាព? ការស្រាវជ្រាវចង្អុលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់អាសអាភាសតាមអ៊ិនធរណេតដែលបង្ខំចិត្តលើសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់បុរស។ ក ការត្រួតពិនិត្យ 2015 ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ et al ។ រដ្ឋ

"ទាក់ទងនឹងការញៀនអ៊ិនធឺណិតការស្រាវជ្រាវខាងប្រព័ន្ធប្រសាទគាំទ្រការសន្មតដែលថាដំណើរការសរសៃប្រសាទនៅក្រោមគឺស្រដៀងគ្នានឹងការញៀនសារធាតុញៀន" ។

ដំណឹងល្អគឺថាការជាសះស្បើយអាចធ្វើទៅបាន។ វាជួយប្រសិនបើអ្នកយល់ពីរបៀបដែលខួរក្បាលផ្លាស់ប្តូរនៅពេលអ្នកជួបប្រទះរឿងផ្សេងៗក្នុងជីវិតរបស់អ្នក។

នៅក្នុងផ្នែកនេះមូលនិធិផ្តល់រង្វាន់ណែនាំវិធីជាច្រើនដែលសុខភាពរបស់យើងអាចទទួលឥទ្ធិពលពីការប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិត។ យើងផ្តោតលើរូបភាពអាសអាភាសតាមអ៊ីនធឺណិត។

ការប្រើប្រាស់អាសអាភាសតាមអ៊ិនធរណេតអាចផ្លាស់ប្តូរខួរក្បាលនិងផ្លាស់ប្តូររាងកាយមនុស្ស។ វាអាចនាំមនុស្សឱ្យមានអាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទដែលមានបញ្ហារួមទាំងការញៀន។ និយាយឱ្យសាមញ្ញរូបភាពអាសអាភាសប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ យើងស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនៅក្នុងទំព័របន្ទាប់។

យើងក៏ផ្តល់នូវធនធានជាច្រើនដើម្បីគាំទ្រដល់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកចំពោះបញ្ហាទាំងនេះ។

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល