ឈប់ជក់

សម្រាកញី

បុរសរាប់ពាន់នាក់ទូទាំងពិភពលោកបានទទួលប្រយោជន៍ពីការឈប់ជក់បារី។ តើអ្នកអាចចូលរួមជាមួយពួកគេយ៉ាងដូចម្តេច?
មូលនិធិរង្វាន់ផ្តល់ជូនឧបករណ៍ដើម្បីជួយអ្នកបញ្ឈប់។ យើងមានដំណើរការនៃការងើបឡើងវិញ 3- ជំហាននិងកម្មវិធីការពារផ្នែក 3 ។

ការឈប់ជក់បារីគឺជាដំណើរផ្សង ៗ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ រាល់ខួរក្បាលគឺខុសគ្នាដូច្នេះដំណើរការនៃការឈប់ជក់បារីគឺមានលក្ខណៈបុគ្គលខ្លាំងណាស់។ អ្នកខ្លះយល់ថាវាពិបាកខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតអាចសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់វាដោយមានការរំខានតិចតួច។

បុរសរាប់ពាន់នាក់ទូទាំងពិភពលោកបានទទួលប្រយោជន៍ពីការឈប់ជក់បារី។ ប៉ុន្ដែតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចេញពីសិច?

មានជំហានសំខាន់ៗបី ...

  • ទីមួយអ្នកត្រូវទទួលស្គាល់ប្រសិនបើមានបញ្ហាបច្ចុប្បន្នឬសក្តានុពល។
  • ទីពីរអ្នកត្រូវរកវិធីដើម្បីបញ្ឈប់។ នេះមានន័យថាបំបាត់ចោលសិចរបស់អ្នកហើយបំបែកតំណដែលផ្គត់ផ្គង់វា។
  • ទីបីអ្នកចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកសកម្មភាពជំនួសដើម្បីពង្រឹងគំនិតរាងកាយនិងសង្គមរបស់អ្នក។

ការឈប់ជក់បារីគឺជាដំណើរផ្សង ៗ សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ រាល់ខួរក្បាលគឺខុសគ្នាដូច្នេះដំណើរការនៃការឈប់ជក់បារីគឺមានលក្ខណៈបុគ្គលខ្លាំងណាស់។ អ្នកខ្លះយល់ថាវាពិបាកខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតអាចសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់វាដោយមានការរំខានតិចតួច។

នៅក្នុងផ្នែកនេះមូលនិធិរង្វាន់ណែនាំឧបករណ៍និងវិធីសាស្រ្តមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឱ្យអ្នកឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកថែទាំដើម្បីស្វែងរកកម្លាំងនិងការប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីគេចផុតពីការក្តាប់នៃការប្រើសិចអ៊ីនធឺណេតកំហិត។ យើងគ្របដណ្តប់ការធ្វើដំណើរតាមរយះសិចដែលពេញនិយមពីដើមដល់ចប់។ សូមសំណាងល្អក្នុងការកសាងអនាគតនៃក្តីស្រឡាញ់និងជីវិតស្នេហាដែលពេញចិត្តជាមួយដៃគូពិតប្រាកដជំនួសវិញ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលស្គាល់បញ្ហាជាមួយសិចមួយ

ការសាកល្បងការរួមភេទសំរាប់បុរស

តើការញៀនសិចចាប់ផ្តើមនៅពេលណា?

ជួយជាមួយការញៀនសិចអ៊ីនធឺណេត

ទៅលេងសិចឥតបង់ថ្លៃ

គំរូងើបឡើងវិញបីជំហាននៃមូលនិធិរង្វាន់របស់។

កម្មវិធីការពារបីផ្នែករបស់មូលនិធិរង្វាន់

មូលនិធិរង្វាន់មិនផ្តល់ការព្យាបាលទេ។

បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល